วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

Mood Board ข้าวโพดหวาน

งานแปลศัพท์

Milk Man
Milk, Man is a wonderful modern take on the old fashion milk bottles.
"The brief was to create a milk package that would appeal to the modern consumer, and to that end I created a smaller sized and more portable bottle. The final product is a no-fuss, cheeky take on good ol' fashioned milk."
แปลโดยตรงโดยใช้  google translate
นม Man, เป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมที่ทันสมัย​​ในขวดนมแฟชั่นเก่า
"สั้น ๆ คือการสร้างแพคเกจนมที่จะอุทธรณ์ไปยังผู้บริโภคที่ทันสมัยและไปสิ้นสุดที่ฉันสร้างขวดขนาดใหญ่และขนาดเล็กแบบพกพามาก. ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นไม่ยุ่งยาก, หน้าด้านใช้เวลาในนม ol'fashioned good."
สรุปสำนวนเนื้อหา
นม man เป็นการคิดค้นที่ทันสมัย กว่านมแบบเก่า ที่เคยมีมา คือการสร้างแพคเกจที่ทันสมัย
ให้กับผู้บริโภคที่ทันสมัยไปจนถึงทุกวัย มีทั้งขวดแบบใหญ่และเล็กเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ยุ่งยากและสะดวกในการพกพาไปที่ต่างๆ และด้านฝาขวดติดกับตัวแพคเกจ

สรุปเนื้อหาการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 12

วันที่ 7 กันยายน 2554
รายงานข่าวประจำสัปดาห์
การสรุปโปรดัก ก่อนการขึ้นรูปต่างๆ ต้องมีการคิดคำนวนตัวของโปรดักว่าสูงเท่าไหร่ ถึงจะสามารถออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ขั้นตอนมี 1 แบบสเก็ต(แบบร่างดินสอ)
ศึกษาวิธีการทำMood bord จากไฟล์ที่อาจารย์แชร์ไว้ให้ ใน Google buzz
ปรับเปลี่ยนโปรดักหรือพัฒนาโปรดักให้เป็นโปรดักที่แปลกใหม่ ในหัวข้อ
กาญจนบุรีสวิทคอน
สอนการขึ้นรูปของบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม สเก็ตอัพ
ลองขึ้นรุปด้วยโปรแกรมสเก็ตอัพ ส่งพร้อมตัวสินค้า
ศึกษา 3D Warehose
สอนการตั้งขนาดในโปรแกรมสเก็ตอัพและนำไปปรับใช้กับPhotoshop
สอนการตั้งค้า Resolution ในการพิมพ์ ถ้าปริ้น inkjet ธรรมดาให้ตั้งที่ 150 แต่ถ้าส่งโรงพิมพ์ให้ตั้ง 350-1200
ตั้งค่าเพิ่มหน้ากระดาษด้วย canvas zine ในโปรแกรมPhotoshop
สอนการทำ"ทริมมิ่งมาร์คด้วย" โปรแกรม Photoshop
ทำไฟล์ส่งใน Google doc โดยส่งเป็นำฟล์ PSD
สอนการปรับแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop ด้วยการใช้ filter
สอนการทำโลโก้ด้วยการใช้โปรแกรม Photoshop

สรุปเนื้อหาการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 11

วันที่ 31 สิงหาคม 2554
พรีเซ้นข่าวประจำสัปดาห์
อธิบายหลักการ 3ส. โดยบอกวิธีกาีรอธิบายหลักการของ ส.1
สอนการเลนเดอร์รูปสเก็ตด้วยโปรแกรม Photoshop
สอนการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำรูปใน Photoshop
สอนหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์และความสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
การทำงานต้องมีขั้นตอนหรือแสดงขั้นตอนในการทำงาน
ตรวจงานประจำสัปดาห์ ตรวจความคืบหน้่าของงาน Sweet Corn

สรุปเนื้อหาการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 10

วันที่ 24 สิงหาคม 2554
สอนวิธีการใช้โปรแกรม X-mind ศึกษาวิธีการนำเสนองาน Corn sweet
ศึกษาและติดตั้งโปรแกรม Lovelycharts หาได้ใน googlecrom
สอนวิธีการใช้โปรแกรม Lovelycharts ในการนำเสนองาน
แสดงแนวคิดตามกฎ 3ส. คือ สืบค้น สมุติฐาน สรุป
นำเสนอข่าวตามเลขที่ และอาจารย์ได้สรุปข่าวเพิ่มเติม
ตรวจงานที่นักศึกษานำมา Corn sweet ข้าวโพดหวาน
ทำการศึกษา Corn sweet  ว่าจะทำอะไร และร่างแบบสเก็ตด้วยมือ
อธิบายส่วนประกอบต่างๆและกราฟฟิกภายในบรรจุภัณฑ์
การนำเสนองาน ต้องอธิบายถึงตัวโปรดักว่าทำไรได้บ้างและออกแบบให้บ่งบอกถึง
ประโยชน์ของตัวโปรดักและศึกษาตัวโปรดักอย่างละเอียด
การศึกษาโปรดักต้องมีที่มีอยู่แล้ว หรือทำให้ดีกว่าเดิม
กราฟฟิกบนสินค้าไม่ควรมีจุดบอด ควรมีกราฟฟิกบ่งบอกรอบด้าน

สรุปเนื้อหาการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 8-9

----------- ไม่มีการเรียน --------------